Proces verbal de afișare

Subsemnata Soos Csilla Etelka, avind functia de inspector superior in cadrul Primariei Comunei Hoghiz, am procedat astazi in 22 martie 2024, la afisarea Publicatiei de vinzare imobiliară din data de 17 aprilie 2024 – dosar executare nr. 226/2023, data 18.03.2024, emisă si comunicată de Biroul Executorului Judecătoresc Teacă Cornel, impreună cu procesul verbal de afisare la avizierul Primariei comunei Hoghiz si pe site-ul institutiei.

Prezentul proces verbal reprezinta dovada afisarii publicatiei de vanzare si s-a facut in prezenta martorilor:
– Boțoman Silvia
– Tobias Gheorghe Claudiu