Anunț – Concurs pentru ocuparea a 2 posturi, muncitor calificat I, pe perioada nedeterminata

UAT Comuna Hoghiz, cu sediul in Comuna Hoghiz, Sat Hoghiz, nr. 161, organizeaza concurs de recrutare conform Hotararii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului — cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

2 posturi — muncitor calificat I, pe perioada nedeterminata, in cadrul Serviciului de Gospodărire Comunală , din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Hoghiz, concurs organizat in data de:

– 24.05.2023 ora 10:00 – proba practica

Concursul se va desfasura la sediul din Hoghiz, nr. 161, jud. Brasov