Comunicat de presă privind începerea proiectului „Reabilitarea moderată a clădirilor publice, Școala cu clasele V-VIII, loc. Hoghiz”

Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

-anunț începere proiect-

Proiectul „Reabilitarea moderată a clădirilor publice, Școala cu clasele V-VIII, loc. Hoghiz” cu includerea în proiect a achiziționării și amplasării pe domeniul public al comunei, a 2 stații de reîncărcare (4 puncte de reîncărcare) pentru vehicule electrice, Investiția I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, finanțat în cadrul Planului Național pentru Redresare și Reziliență, prin componenta C10 – Fondul local, este implementat de către Comuna Hoghiz, în calitate de beneficiar, și are o valoare nerambursabilă de 2.195.114,63 lei.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (M.D.L.P.A.), în calitate de coordonator de reforme/investiții în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, gestionează Componenta 10 – Fondul local care abordează provocările legate de disparitățile teritoriale și sociale din zonele urbane și rurale, precum și pe cele referitoare la mobilitatea urbană. Obiectivul Componentei 10 – Fondul local este de a susține o transformare durabilă urbană și rurală prin utilizarea soluțiilor verzi și digitale.

Obiectivul general al proiectului se referă la îmbunătățirea serviciilor publice din domeniul educației în Comuna Hoghiz, prin reabilitarea moderată a clădirii în care funcționează Școala cu clasele I-IV, Hoghiz, precum și achiziționarea și amplasarea în perimetrul public al comunei, a 2 stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice.

Principalele rezultate așteptate se referă la eficientizarea energetică și reducerea consumului de energie a clădirii în care funcționează Școala cu clasele I-IV din Comunei Hoghiz, oferind totodată locuitorilor condiții corespunzătoare desfășurării activităților, precum și încurajarea trecerii la utilizarea autovehiculelor electrice și impactul pozitiv asupra reducerii poluării.

Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 27.02.2023 – 27.02.2025.

Date de contact beneficiar:
Comuna Hoghiz,
Județul Brașov, România
tel. 0268286238, fax. 0258883301