Anunț consultare asupra propunerilor preliminare plan urbanistic zonal

Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brașov cu obiectul stație de transfer deșeuri Rupea conform HCL 78/27.10.2022 – Comuna Hoghiz
Adresa: imobilul care a generat planul urbanistic zonal este – extravilan comuna Hoghiz: cf 106105 – 50 000 mp

Publicul este invitat să participe la:
• consultarea documentației, în perioada 11.04.2023 – 05.05.2023, de luni până joi între orele 08.00 – 16.00 și vineri între orele 08.00 – 14.00.
• transmiterea de observații în scris, în intervalul 11.04.2023 – 05.05.2023 prin e-mail la adresa office@cjbrasov.ro, prin poștă la adresa bd. Eroilor nr. 5, mun. Brașov, sau depuse la registratura CJBV.