Anunț prealabil privind afisarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Unitatea administrativ teritoriala Hoghiz, judetul Brasov anunad publicarea planului parcelar si a tabelului parcelar, pentru tarlaua 41 conform art. 40 alin. (7)… (12) din legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Data de inceput a afisarii : 25. 01. 2021
Data de sfarsit a afisarii : 25.03.2021

Adresa locului afisarii publice : la sediul Primariei Comunei Hoghiz, situat in Hoghiz, nr. 161, jud. Brasov.

Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primariei Comunei Hoghiz.