Anunț privind organizarea procedurii de selecție pentru încheierea contractului de servicii bancare de acceptare a plăților cu cardul prin Sistemul Național Electronic de Plată on-line a taxelor și impozitelor locale

Comuna Hoghiz anunță organizarea unei selecții de oferte pentru încheierea contractului de servicii bancare de acceptare a plăților cu cardul prin Sistemul Național Electronic de Plată on-line a taxelor și impozitelor locale și pentru instalarea unui terminal de plată, dispozitiv electronic care poate prelua, stoca și transmite informații despre plată prin card (POS), la caseria instituției.

Valoarea estimată a contractului de servicii este de 1,00 lei, fără TVA.
Cod CPV: 66120000-7 – Servicii bancare de investiții și servicii conexe.

Ofertele se depun potrivit cerințelor din caietul de sarcini, cel târziu până în data de 11.10.2021 ora 12:00, în plic închis, la sediul Primăriei Comunei Hoghiz, nr. 161, Jud. Brașov, sau pe email la adresa: primariahoghiz@yahoo.com

Criteriul de atribuire a contractului de achiziție publică este: „prețul cel mai scăzut”.
Numele persoanei și datele de contact, de unde se pot obține relații suplimentare: Cioba Sanda, telefon: 0742477312

Pentru întocmirea ofertelor se pune la dispoziția ofertanților: Caietul de sarcini.