Anunț – Selecție dosare concurs – Expert înființare-monitorizare microganturi

PROCES-VERBAL,
Încheiat azi, 29 septembrie 2021

Astăzi, 29 septembrie 2021, comisia de concurs constituită la nivelul Primăriei Comunei Hoghiz, jud. Brașov, pentru selecția dosarelor candidaților depuse în termenul legal, respectiv 28 septembrie 2021, pentru postul contractual vacant de Expert infiintare-monitorizare microganturi, -pe perioadă determinată din cadrul Proiectului „IES- Inovare in Economia Sociala” – cod SMIS 127700 depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.