Anunț privind selecția pentru postul vacant de șofer – Proba scrisă

ROMÂNIA, JUDEŢUL BRAŞOV, UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA HOGHIZ – Hoghiz, Nr. 161, jud. Braşov, tel. 0268/286238, fax 0268/ 286138

Nr. 4223 /19 aprilie 2022

În baza borderoului de notare a lucrărilor scrise pentru concursul organizat în data 19 aprilie 2022 în vederea ocupării funcţiei contractuale de Sofer comisia de concurs anunţă obţinerea următoarelor rezultate: