Consultare publică – proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale 2023

In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională in administratia publică, republicată, Primarul Comunei Hoghiz propune spre dezbatere publica textul complet al PROIECTULUI DE HOTARARE, privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023, proiect de hotarâre ce urmeaza a fi supus spre aprobare Consiliului Local Hoghiz.

Proiectul de hotarare a fost afisat la sediul Primariei Hoghiz si publicat in data de 07.12.2022 pe sit-ul institutiei la adresa www.comunahoghiz.ro

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse pana la data de 22.12.2022 la Secretarul general al comunei Hoghiz, judetul Brasov sau pe adresa de mail: contact@comunahoghiz.ro