Decizie a CENTRULUI NATIONAL DE COMBATERE A BOLILOR

Avand in vedere solicitarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, referitoare la adoptarea unor noi masuri in contextul evolutiei recente a virusului influentei aviare (gripei aviare) subtipul H5N8, la pasările domestice dintr-o exploatatie avicola comerciala din localitatea Ungheni, judetul Mures, in temeiul prevederilor art. 7 lit. c) din Hotararea Guvernului nr. 1189 /2009 privind organizarea, functionarea si atributiile Centrului National de Combatere a Bolilor coroborate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) si art. 8^1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgență, aprobată prin Legea nr. 15 din 28.02.2005, cu modificarile si completarile ulterioare,

CENTRUL NATIONAL DE COMBATERE A BOLILOR adopta prezenta DECIZIE: