HOTARARE NR. 1 din 20.05.2021 privind punerea in aplicare a prevederilor Hotararii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta nr. 140/18.05.2021

C.L.S.U. Hoghiz, intrunit in sedinta extraordinara, azi 20.05.2021, ora 11,00 la sediul Primariei Comunei Hoghiz, Avand in vedere prevederile Hotararii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta nr. 140/18.05.2021, privind zonele in care este obligatorie purtarea mastii de protectie pe raza judetului Brasov,

in baza prevederilor art. 12 alin. (1) si art. 24 lit. b), e) si f ) din O.U.G. nr. 21/2004, privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE

Art. 1 Se ia act si se dispune punerea in aplicare a prevederilor Hotararii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta nr. 140/18.05.2021, privind zonele in care este obligatorie purtarea mastii de protectie pe raza judetului Brasov.

Art. 2 Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta Hoghiz va asigura aplicarea si respectarea masurilor impuse prin Hotararea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta nr. 140/18.05.2021,
la nivelul U.A.T Hoghiz

Art. 3 Prezenta Hotarare se publica pe site-ul Comunei Hoghiz, impreuna cu Hotararea.