Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2023

In conformitate cu prevederile art.39 alin.(3) din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.7 alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, anunta publicul interesat asupra organizarii consultării publice pentru:
Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2023

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 02.02.2023, ora 16:00, la sediul Primariei comunei Hoghiz si este deschisa tuturor cetatenilor din comună interesati de acest subiect.

In perioada 09.01. – 02.02.2023, cetatenii comunei Hoghiz pot depune atat contestatii privind proiectul de buget cat si propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice ,prin una din urmatoarele modalitati:
– prin posta la adresa primariei com. Hoghiz, nr.161 , jud.Brasov, la sediul primariei;
– prin fax la nr.0268/286138;
– prin email la adresa: primariahoghiz@yahoo.com

Asteptam cu interes pozitia dvs. referitoare la acest proiect , precum si propunerile si observatiile dvs. care vor purta mentiunea :”Recomandare la proiectul de HCL privind aprobarea bugetului local pe anul 2023”

PRIMAR
Buta Ioan

Proiect buget – Autorități executive – (click aici ca să descarci documentul în format PDF)

Proiect buget – Poliția locală – (click aici ca să descarci documentul în format PDF)

Proiect buget – Poliția locală – (click aici ca să descarci documentul în format PDF)

Proiect buget – S.V.S.U. – (click aici ca să descarci documentul în format PDF)

Proiect buget – Învățământ – (click aici ca să descarci documentul în format PDF)

Proiect buget – Sănătate – (click aici ca să descarci documentul în format PDF)

Proiect buget – Bibliotecă – (click aici ca să descarci documentul în format PDF)

Proiect buget – Cămin cultural – (click aici ca să descarci documentul în format PDF)

Proiect buget – Religie – (click aici ca să descarci documentul în format PDF)

Proiect buget – Sport – (click aici ca să descarci documentul în format PDF)

Proiect buget – Ajutor social, ajutor încălzire – (click aici ca să descarci documentul în format PDF)

Proiect buget – Alte servicii sociale – (click aici ca să descarci documentul în format PDF)

Proiect buget – Indemnizații asistenți personali – (click aici ca să descarci documentul în format PDF)

Proiect buget – Servicii sociale familie – (click aici ca să descarci documentul în format PDF)

Proiect buget – Apă, canal – (click aici ca să descarci documentul în format PDF)

Proiect buget – Gaz – (click aici ca să descarci documentul în format PDF)

Proiect buget – Gospodărie comunală – (click aici ca să descarci documentul în format PDF)

Proiect buget – Iluminat – (click aici ca să descarci documentul în format PDF)

Proiect buget – Mediu – (click aici ca să descarci documentul în format PDF)

Proiect buget – Salubritate – (click aici ca să descarci documentul în format PDF)

Proiect buget – Pășune – (click aici ca să descarci documentul în format PDF)

Proiect buget – Drumuri – (click aici ca să descarci documentul în format PDF)

Proiect buget – Venituri/cheltuieli, centralizat, 2023 – (click aici ca să descarci documentul în format PDF)

Proiect buget – Venituri/cheltuieli – (click aici ca să descarci documentul în format PDF)